Menu Zamknij

O CEREMONII OSTATNIEGO POŻEGNANIA

Ostatnie pożegnanie bliskiej osoby jest wydarzeniem głęboko emocjonującym i bardzo osobistym. W takiej chwili ludzie mają potrzebę przejścia przez ten czas „po swojemu”, zgodnie z własnymi odczuciami. Warunkiem do ich uwzględnienia jest ceremonia ostatniego pożegnania, która skupia się na emocjach żałobników z jednej strony i na szacunku do żegnanej osoby z drugiej.

to motto, które przyświeca mi w przygotowaniu do ceremonii ostatniego pożegnania, czy konsolacji (spotkania po pogrzebie).

Tym samym jestem głosem najbliższej rodziny żegnanej osoby, która chce godnie upamiętnić, uhonorować i pożegnać swojego krewnego. Oprócz tego zwracam szczególną uwagę na stan, emocje, myśli, które towarzyszą żałobnikom, do których kieruję słowa wsparcia i refleksji.

OFERTA

Proponuję różne sposoby wspomnienia, uhonorowania i pożegnania bliskiej osoby. Ich wybór zależy m.in. od przebiegu uroczystości pogrzebowej.

1. WSPOMNIENIE 
Jest to przybliżenie życia żegnanej osoby – w formie mowy lub prezentacji multimedialnej – przygotowane na podstawie informacji i materiałów zebranych od najbliższych. Może być wygłoszone podczas mszy, w kaplicy, nad grobem bądź na konsolacji, lub wyświetlone w kaplicy, niezależnie od rodzaju pogrzebu (wyznaniowy lub świecki).
2. OSOBISTE OSTATNIE POŻEGNANIE, CZYLI POGRZEB HUMANISTYCZNY (ŚWIECKI)Obejmuje wspomnienie w kaplicy (mowa i/lub prezentacja), mowa na temat znaczenia śmierci w życiu, pożegnanie nad grobem i zwrócenie uwagi na najbliższych żegnanej osoby. Dodatkowo przygotowuję muzykę do odtworzenia na poszczególne momenty ceremonii. Istnieje również możliwość transmisji online i rejestracji audio-video całej ceremonii.

3. KONSOLACJA – SPOTKANIE PO POGRZEBIEProwadzenie spotkania z powitaniem zaproszonych gości oraz przedstawieniem jego charakteru i przebiegu, ze stosowną oprawą muzyczną podczas posiłku (własny sprzęt nagłośnieniowy), z pamiątkową prezentacją zdjęć, opowieściami i wspomnieniami żegnanej osoby, z muzyką w tle (własny sprzęt do projekcji), z opcją udostępnienia księgi konsolacyjnej do podzielenia się przez gości własnymi wspomnieniami czy słowami wsparcia dla najbliższych.

MEDIA

Idea osobistego ostatniego pożegnania w atmosferze prywatnych wspomnień jest na tyle ważna, że postawiłam sobie za cel jej popularyzację, również w mediach.

Warto mieć wcześniej świadomość wyboru, jak można przejść przez ten osobisty czas oraz wiedzieć, jakiej pomocy można oczekiwać w takich chwilach od mówcy ostatniego pożegnania.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami. Aktualności znajdują się również na fb https://www.facebook.com/Konsolacja 

Rozmowa w radiu Norda fm i Twojej Telewizji Morskiej

“O ceremoniach humanistycznych”

Wywiad dla serwisu pruszczgdanski.naszemiasto.pl

“Jak z szacunkiem pochować swoich bliskich”

Audycja w Radiu Tczew

“Wspomnienia mają charakter pocieszający, terapeutyczny …”

Artykuł w magazynie OMEGA

“Osobiste ostatnie pożegnanie”

Artykuł na blogu Celebruj wspomnienia

 “Jak zorganizować ostatnie pożegnanie pełne wspomnień?”

Wywiad dla Gazety Wyborczej TYGODNIK TRÓJMIASTO 

“O ostatnim osobistym pożegnaniu również na pogrzebie wyznaniowym”

Artykuł w serwisie Dziennika Bałtyckiego

“Godne i osobiste ostatnie pożegnanie jest prawem każdego”

Rozmowa w Radiu Gdańsk

Audycja: Kawałek świata i herbata

Wywiad dla trojmiasto.pl

“Ciekawe zawody – Mówca ostatniego pożegnania”

CEREMONIE HUMANISTYCZNE pielęgnujemy więzi